October 4, 2016
IMG_0127

Өдөрлөг зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын газраас “Монгол улсын засгийн газрын 100 дахь хоног аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны 30 дахь хоногийн Ажлыг сурталчилан таниулах өдөрлөгт оролцон Онцгой байдлын албаны […]
October 4, 2016
IMG_8664

Марш тактикийн тэмцээнд тэргүүн байранд шалгарлаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/216 дугаар тушаалаар батлагдсан баруун бүсийн  Архангай, Баян-өлгий, Говь-алтай, Завхан, Увс, Ховд аймгийн онцгой байдлын газруудын дунд зохион байгуулсан […]
October 3, 2016
DSC_0103

хээрийн дадлага сургууль амжилттай боллоо

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/216 дугаар тушаалаар батлагдсан баруун бүсийн  Архангай, Баян-өлгий, Говь-алтай, Завхан, Увс, Ховд аймгийн онцгой байдлын газруудын хамтарсан хээрийн дадлага […]