ой хээрийн түймэрээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө баталлаа

Сэрэмжлүүлэг
May 5, 2016
DSC_0103
хээрийн дадлага сургууль амжилттай боллоо
October 3, 2016
Бүгдийг үзий

ой хээрийн түймэрээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө баталлаа

20150116_114545

Завхан аймгийн хэмжээнд ой хээрийн түмэрээс урьдчилан сэргийлэх, ойг хамгаалах, ажлыг зохицуулах зөвлөл 2016 оны 05 дугаар сарын 04 ний өдөр хуралдаж ой хээрийн түймэрээс урьдчилан сэргийлэх түүнтэй тэмцэх арга хэмжээний ажлын төлөвлөгөө хэлэлцэн баталлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *