Техник тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер, нярав багны засварчдын цахим сургалт боллоо

IMG_0157
Ахмадуудаа хүлээн авлаа
October 4, 2016
1
Хийн түлшний аюулгүй ажиллагааг хангах чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа
October 27, 2016
Бүгдийг үзий

Техник тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер, нярав багны засварчдын цахим сургалт боллоо

20161018_151159

Онцгой байдлын ерөнхий газраас зохион байгуулсан Төв орон нутгийн онцгой байдлын газар, хэлтсийн техник тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер, нярав багны засварчдын сургалтын удирдамжийн дагуу 2016 оны 10 сарын 18-ны өдөр 1400 цагаас 1700  цаг  хүртэл  Завхан аймгийн онцгой байдлын газрын Техник тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер хошууч Г. Даваасамбуу,  Багны мастер засварчин дэслэгч Т. Мижиддорж,  Гал түймэр унтраах аврах 39-р ангийн Техник тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер ахлах ахлагч З. Эрдэнэхуяг,  Нярав дэд ахлагч  Ч. Элбэгсайхан,  багны засварчин ахлах ахлагч Б. Ганзориг,  Гал түймэр унтраах аврах 57-р ангийн Техник тоног төхөөрөмж хариуцсан инженер дэслэгч Т. Алтансүх,  Нярав  дэд ахлагч  Д. Намхай  нарын 7 алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй /ирц бүрэн/ цахим сургалтанд хамрагдлаа.  Уг сургалтанд ОБЕГ-ын ГТТГцын Техник, багаж зэвсэглэмж , хорт хий утаанаас хамгаалах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хошууч Б.Мөнхсайхан, ахлах ахлагч Э.Эрдэнэбаатар нар   ХХУХБ-ийг ашиглах, түүнд тохиолдох эвдрэл гэмтэл, багтай ажилласан тохиолдолд тоцоолон бодох аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй  хичээл зааж,  харилцан ярилцсан нь үр дүнтэй сургалт боллоо

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *