Сумууд гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй боллоо

1
Хийн түлшний аюулгүй ажиллагааг хангах чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа
October 27, 2016
IMG_0351
Ерөнхий боловсролийн сургуулийн сурагчдад Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа
October 27, 2016
Бүгдийг үзий

Сумууд гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй боллоо

2

Тэс сум: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 9,6 сая төгрөгний үнэ өртөг бүхий 13 нэр төрлийн, Цэцэн-Уул сум: Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор 2 сая төгрөг гарган 5 нэр төрлийн 26 ширхэг гал түймэр унтраах анхан шатны багаж зэвсгэлэмж авч гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжийн нөөцийг бүрдүүлсэн байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *