Ерөнхий боловсролийн сургуулийн сурагчдад Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

2
Сумууд гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжтэй боллоо
October 27, 2016
3
Байгаль орчны газартай хамтран Ой хээрийн түймрээс уртдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа
October 27, 2016
Бүгдийг үзий

Ерөнхий боловсролийн сургуулийн сурагчдад Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

IMG_0351

Улиастай сумын бүрэн дунд боловсролын Дэвшил сургуулийн багш болон 3, 4 дүгээр ангийн нийт 90 сурагчдад “Аюулгүй амьдрах мэдлэг” урианы хүрээнд Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй амьдрах мэдлэг олгох сургалтыг танхимаар зохион байгуулж, Гал түймэр унтраах аврах 43 дугаар ангийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцуулж, машин техник, багаж зэвсэглэмжүүдийн үүрэг зориулалтын талаар тайлбарлан таниулж мөн  “Аюулгүй амьдрах мэдлэг“ уриатайгаар 9 дүгээр ангийн сурагчдын дунд танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээнийг зохион байгуулж нийт 39 сурагч оролцож тэргүүн байр, тусгай байруудыг шалгарууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *