2018 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа зохион байгууллаа

26168304_1367574656703738_8535714925628525887_n
Хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах цахим сургалтад офицер албан хаагчид хамрагдлаа.
February 8, 2018
27858115_399782553781018_969242856146036765_n
Дуудлага хүлээн авагч нарын цахим сургалт боллоо
February 8, 2018
Бүгдийг үзий

2018 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа зохион байгууллаа

26231844_461599900901047_3064267648388232007_n

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А\325 тоот тушаал, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын удирдамжийг үндэслэн 2018 оны 01 сарын 12-ны 10 цагт Завхан аймгийн Онцгой байдлын газар,Улиастай, Тэс ,Тосонцэнгэл сум дахь Гал унтраах аврах 39, 43, 57 дугаар ангиуд, Улсын нөөцийн салбарын бие бүрэлдэхүүнд “Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 12дугаар сарын 26-ний өдрийн А\46 тоот тушаалыг Онцгой байдлын газрын хүний нөөц дотоод ажил, бие бүрэлдэхүүний сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн хошууч Б.Баттогтох танилцуулав.
Хичээлийн жилд сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу офицер ахлагч нарын сургалтыг онол 40% дадлага 60% байхаар тохиролцож тодорхой сэдвүүдээр асуудал дэвшүүлэн мэтгэлцэх, хамт олноороо хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, АХА тэмцээн зохиох зэрэг арга хэлбэрүүдийг сургалтанд ашиглахаар боллоо.
2017 онд Гамшгаас хамгаалах талаар Дэлхийн Зөн-Монгол Завхан хангай орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүүлсэн ажил арга хэмжээнүүд, 2018 онд хамтран ажиллах талаарх саналаа хөтөлбөрийн чиглүүүлнгч Г.Нямцэнд танилцуулсан.
”Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй” сэдвээр техник хэрэгсэл хөдөрмөр хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн хошууч Г.Даваасамбуу 1цагийн сургалт зохион байгууллаа26733748_461600054234365_5828889516561130590_n 26230327_461600077567696_1326782570006763986_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *