Хүний нөөцийн мэдээлэл

Онцгой байдлын газар нь онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны Б/425 тоот тушаалаар бүтэц орон тоо шинэчилэгдэж 90 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй бүтэц орон батлагдсан. Үүнээстөрийн тусгай албан хаагч 87, офицер 23 ахлагч 64 гэрээт 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байхаас Өнөөдрийн байдлаар бүтэц орон тоо хувьд гал унтраах аврах 43 дугаар ангид аврагч гал сөнөөгчийн 1 дутуу орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт хийн Хандсүрэнгийн Даваадоржийг 08 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн тус ангид дадлагжих ажилтанаар томилон ажиллуулж байна. Аврах гал унтраах 43 дугаар ангийн Дуудлага хүлээн авагчийн дутуу орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт хийж Шаарибуугийн Нямдэмбэрлийг байгууллагын нэр дээр хууль сахиулах их сургуулийн ахлагчын сургуульд дуудлага хүлээн авагчийн 2 сарын сургалтанд хамруулж байна. Урьдчилан сэргийлэх тасгын Эмч, сэтгэлзүйчийн дутуу орон тоон дээр Ганболдын Пунцагсанжааг дадлагжих ажилтанаар томилон ажиллуулж байна.