УЛСЫН НӨӨЦИЙН САЛБАР ЦЭГҮҮДЭД БАЙГАА ТЭЖЭЭЛИЙГ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР ОЛГОХ, ХУВААРИЙГ ГАРГАЛАА.

ӨВӨЛЖИЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
March 1, 2016
IMG_3145
УЛИАСТАЙ СУМ 12 ЖИЛИЙН СУРГУУЛИУДАД “ӨСВӨРИЙН АВРАГЧ” КУЛБ БАЙГУУЛЛАА
March 1, 2016
Бүгдийг үзий

УЛСЫН НӨӨЦИЙН САЛБАР ЦЭГҮҮДЭД БАЙГАА ТЭЖЭЭЛИЙГ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР ОЛГОХ, ХУВААРИЙГ ГАРГАЛАА.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ 67 ДУГААР ТОГТООЛООР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН НӨӨЦИЙН САЛБАР ЦЭГҮҮДЭД БАЙГАА ТЭЖЭЭЛИЙГ МАЛЧДАД 50 ХУВИЙН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР ОЛГОХ, ХУВААРИЙГ ГАРГАЖ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААР БАТЛУУЛАН ХЭРЭГЖИЛТЭНД НЬ ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.huviari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *