“Галын аюулын байдлын тухай хуулийг сурталчлах, Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа”

61908520655745_60328301330764
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл, Их-Уул сумын “Өсвөрийн аврагч” клубын сурагчдыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдаж байна.
December 11, 2016
41637733640708_67844118273548
Албан хаагчдаа эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгт хамрууллаа
December 11, 2016
Бүгдийг үзий

“Галын аюулын байдлын тухай хуулийг сурталчлах, Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа”

3879236542515_94305101746213

Онцгой байдлын газар, Музей, Насан туршийн боловсролын төв /төрийн бус байгууллага/ -ууд хамтарсан удирдамжийн дагуу төрийн болон төрийн бус байгууллагын нийт 60 гаруй ажилчидад  ,”Галын аюулын байдлын тухай хуулийг сурталчлах ,Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *