Албан хаагчдаа эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгт хамрууллаа

3879236542515_94305101746213
“Галын аюулын байдлын тухай хуулийг сурталчлах, Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа”
December 11, 2016
63720987453525_15765801393034
Завхан аймаг Олон улсын иргэний хамгаалалтын баатартай боллоо
January 9, 2017
Бүгдийг үзий

Албан хаагчдаа эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгт хамрууллаа

41637733640708_67844118273548

Завхан аймгийн онцгой байдлын газар, АГУ-43-р ангийн нийт албан хаагчдийг эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгт хамрууллаа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *