УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗДТГ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНД УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

16508384_1843602219246050_3478263906785931781_n
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБА, МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
February 22, 2017
16864581_1849126912026914_7416024428451434829_n
ГАЛЫН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ САР ШИНЭ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
February 22, 2017
Бүгдийг үзий

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗДТГ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНД УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

16729131_1844932315779707_6488331732987849816_n

Онцгой байдлын газар, Эрсдэлгүй ирээдүйн төлөө” ТББ , Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-ын “Завхан “ ОНХХ-тэй хамтран 02 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд Улиастай сумын хурлын танхимд Улиастай сумын ЗДТГ-ын ажилчид, багийн Засаг дарга нар, цэцэрлэгийн арга зүйч нар, сургуулийн нийгмийн ажилчид нарын 30 хүнийг хамруулан “Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нь” удирдах бүрэлдэхүүний сургалтыг зохион явууллаа. Сургалтыг:

Аюулт үзэгдлийн талаарх ерөнхий ойлголт
Монгол орны гамшгийн эрсдэл
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нь яагаад чухал вэ?
Гамшиг ба хөгжил
Орон нутгийн оролцоотой үнэлгээний аргууд
Эрсдэлийг бууруулах арга зам
Газар хөдлөлтийн талаарх ерөнхий ойлголт
Гамшгийн зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах журам
“АНХААР” application суулгах заавар зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд оролцогчдыг 4 бүлэг
болгон өөрийн багийн эрсдэл аюулын зураглалыг гарган үнэлгээ хийж бүлгээр ажилласан нь үр дүнтэй сургалт боллоо.16640697_1844932252446380_4155743850251460703_n 16729114_1844932249113047_2686529644427174527_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *