23843420_441131606281210_3115376037992725692_n
Мэргэжлийн аврагч тэмцээн зохион байгууллаа
April 14, 2018
28661401_2092158114129549_3407554697151855193_n
АРД ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
April 14, 2018
Бүгдийг үзий

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

16729356_1843602339246038_7800214002039334908_n

 

Аймгийн прокурорын газрын 15 алба хаагчдад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Ажлын байрны галын аюулгүй байдлыг хангах талаар Ангиллын сургалт сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  ахмад С.Ганзориг Хууль сахиулах их сургуулийн сонсогч  нар 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *