Завхан аймгийн Тосонцэнгэл, Их-Уул сумын “Өсвөрийн аврагч” клубын сурагчдыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдаж байна.

66240612906298_62897407714147
“ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ” ТЭМЦЭЭН АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ
December 11, 2016
3879236542515_94305101746213
“Галын аюулын байдлын тухай хуулийг сурталчлах, Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа”
December 11, 2016
Бүгдийг үзий

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл, Их-Уул сумын “Өсвөрийн аврагч” клубын сурагчдыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулагдаж байна.

61908520655745_60328301330764

Гамшгийн эрсдэлийн бууруулахад хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, болзошгүй аюул осол тохиолдоход өөрийгөө хамгаалж бусдад дэмжлэг үзүүлэх чадамжтай болгох зорилгоор “Өсвөрийн аврагч” бүлгүүдийг байгуулсан. Онцгой байдлын газар, ДЗМОУБ “Завхан-хангай” ОНХХ-тэй хамтран удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу зорилтод бүлэг “Тосонцэнгэл, Их-Уул” сумын  “Өсвөрийн аврагч” бүлгүүдийн 60 гишүүнийг чадавхжуулах сургалтыг  зохион байгуулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *