Байгаль орчны газартай хамтран Ой хээрийн түймрээс уртдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа

IMG_0351
Ерөнхий боловсролийн сургуулийн сурагчдад Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа
October 27, 2016
11
Бог малын мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна
October 27, 2016
Бүгдийг үзий

Байгаль орчны газартай хамтран Ой хээрийн түймрээс уртдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа

3

Улсын Онцгой комиссын 2016 оны “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай 01, аймгийн Засаг даргын 02 дугаар албан даалгавар, 2016 оны ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах, түүнтэй тэмцэх, арга хэмжээг зохион байгуулах төлвөлөгөөний биелэлт, аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/217 тоот захирамжаар 09 дүгээр сарын 16-наас 25-ны өдрүүдэд ой бүхий 9 сумдын “Ой хээрийн болон объектын гал түймэр унтраах, мөн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Байгаль орчны газартай хамтран хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгууллаа.

  • Мөн Ойн сан бүхий газрын орчимд нутаглаж байгаа айл өрхийн судалгааг гаргаж 148 иргэнийг бүртгэж түймэр гаргахгүй байх талаар заавар, зөвлөмж өгч гарын үсгийн баталгаа авч, ой бүхий санг хариуцуулан хүлээлгэн өгч, түймэр гарсан үед шуурхай мэдээлэх талаар заавар зөвлөмж өглөө.
  • Гамшгаас хамгаалах болон Гал түймрийн улсын хяналтыг явуулж “Ой хээрийн түймэр”-ээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сум орон нутагт авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээтэй газар дээр нь танилцаж, заавар зөвлөмж өгч, Сумдын бэлтгэл бэлэн байдал Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг үзэж шалган “Ой, хээрийн түймэр”-ээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохион байгуулалт, “Түймэр унтраах аргачлал, “Гал түймэр унтраах үеийн аюулгүй ажиллагаа” сэдвүүдээр сургалт зохион явууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *